top of page

PAR MUMS

​VĪZIJA - MISIJA - STRATĒĢIJA

EndlessWood redzējums ir nodrošināt profesionālu, kvalitatīvu un ilgstspējigu meža vai aizaugušu īpašumu (apbūves un lauksaimniecības zemju) teritoriju apsaimniekošanu, kā arī garantēt maksimālu finansiālu labumu objektu

īpašniekam pilnā meža apsaimniekošanas  cikla laikā. 

Vēlamies radīt ilgtermiņa sadarbību, kurā visas iesaistītās puses spēj kopīgi rast risinājumu jebkurā situacijā. 
Mūsu pamatvērtības: kvalitāte, zināšanas, atbildība un pārskatāms darījums.

bottom of page